Oferta

18 Luty 2014Autor: E.S.M.

 

Jesteśmy po to, żeby Państwu doradzić i pomóc: zainspirować pracowników firmy do twórczej działalności, opracować dokumentację: znaku towarowego, wynalazku, wzoru przemysłowego lub użytkowego do ochrony prawnej. Pomóc wycenić wartość znaku towarowego, patentu, praw autorskich itp. wnoszonych, jako aport do spółki kapitałowej, w dochodzeniu prawa w przypadku odmowy zapłaty wynagrodzenia z tytułu autorstwa, bezprawnych naruszeń wynalazku, utworu literackiego itp. Pomożemy i doradzimy, jak wykorzystać w planach rozwojowych firmy nowe techniki i technologie m.in. przez opracowywanie opinii, ekspertyz, programów wdrażania innowacji, organizację szkoleń, konferencji, wymianę doświadczeń krajowych i zagranicznych itp. związanych np. z wdrażaniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

Prosimy o kontakt e-mail: Amestar(at)amestar.com.pl