Kapitał intelektualny to składnik aktywów niematerialnych przedsiębiorstw i organizacji. Decyduje on w sposób istotny o wartości firmy mimo, że nie wykazuje się go w aktywach przedsiębiorstwa. W związku z tym konieczne jest prowadzenie intensywnych prac związanych z jego ewidencją i wyceną. Konieczne jest również zainteresowanie kapitałem intelektualnym z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem w celu poprawy jakości prowadzonej działalności oraz efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów intelektualnych. Wiąże się to z jakością i dokształcaniem wykorzystywanego w przedsiębiorstwach i organizacjach kapitału intelektualnego. Jakość kapitału intelektualnego, mimo braku jego wartościowej ewidencji w księgowości, w sposób istotny decyduje o efektywności produkcyjno-ekonomicznej przedsiębiorstw i organizacji.